12. edycja corocznej konferecji już za nami

8 październik 2019
Fresh Market 2019 zgromadził przedstawicieli sektora produkcji owoców i warzyw umożliwiając im spotkanie z handlowcami krajowych i zagranicznych sieci handlowych.
Tradycją konferencji są także prelekcje i panele dyskusyjne omawiające wyzwania stojące przed branżą. W roku bieżącym odbyły się dwa takie panele, a pierwszy z nich poświęcony był sytuacji i wyzwaniom na krajowym rynku świeżych warzyw i owoców. Jego uczestnikami byli:
•Janusz Byliński – Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Bronisze
•Mirosław Łuska – Prezes Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
•Mirosław Maliszewski – Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
•Wojciech Nowacki – Prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak
•Witold Boguta – Prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw
Dyskusja była skoncentrowana wokół trzech głównych zagadnień:
•Zmiany klimatyczne , ekstremalne wartości temperatury i częste występowanie susz i jak to wpłynie na produkcję i sprzedaż owoców i warzyw w Polsce w najbliższych latach? Jakie to będą zmiany i jak się do nich przygotować?
•Ostra konkurencja na rynku wymusza zmiany w organizacji zarządzania grupami producenckimi i dużymi gospodarstwami rolnymi. Czy nadchodzi pora by rolników prowadzących te biznesy zastąpili profesjonalni menadżerowie?
•Producenci kontra sieci handlowe i przetwórcy. Dlaczego skutecznie można zakontraktować produkcje zielonego groszku a nie można tego zrobić z jabłkami? Dlaczego partnerstwo jest lepsze niż wojna i jak do niego doprowadzić?
Eksperci zgodzili się, że zmiany jakim podlega klimat są ogromnym wyzwaniem dla producentów owoców i warzyw w Polsce. Co prawda nie można jednoznacznie stwierdzić, że czekają nas już tylko lata suche i upalne. W ciągu ostatnich 15 lat, jak zauważył Pan Wojciech Nowacki, suchych lat było 6,a 5 mokrych i 4 „normalne”. Nie mniej pogoda w ostatnich latach potrafi być bardzo zróżnicowana, a jej zmiany miewają charakter dynamiczny, przybierający lokalnie charakter klęsk żywiołowych.
To ogromne wyzwanie dla producentów owoców i warzyw. Wyzwanie, wobec którego nie można reagować tylko biernie, licząc straty klęskowe (wliczając w to klęskę urodzaju w latach, gdy pogoda podpasuje). Konieczne jest tu podejście aktywne, wykorzystujące nowoczesną technikę i technologię, uwzględniające wprowadzanie nowych odmian, lepiej reagujące na stres pogodowy i radzą sobie z suszą. A susza to problem dostępu producentów do wody. Tu panel iści również byli zgodni. Polsce niezbędne są szybkie działania w obrębie retencji wody opadowej. W tym małej retencji w gospodarstwach. Bez wspierającej, aktywnej polityki państwa jest to niemożliwe. Koszty tych rozwiązań są bowiem duże, ale nie można ich uniknąć. Polska ma ogromne problemy z dostępem do wody już teraz, bez szybkich działań sytuacja będzie się pogarszać. A to właśnie woda może być krytycznym zasobem, który globalnie zaważy na rozwoju
cywilizacyjnym ludzi.
Drugim z poruszonych tematów była kwestia konkurencji w branży. Konkluzja była oczywista – konkurencja, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa jest coraz ostrzejsza. Aby w tym środowisku sukces odnosili polscy rolnicy, niezbędne są właściwe uregulowania prawne i aktywna rola państwa w zapewnianiu uczciwych zasad gry. Przy czym nie może być tu mowy o protekcjonizmie państwowym. Polska branża owocowowarzywna zależy od eksportu. Rynek krajowy jest za mały na tę skalę produkcji. Ale zasady gry na rynku muszą być czyste, a konsument musie mieć dostęp do wiedzy o tym, który produkt jest krajowy, który nie. I mieć pewność, że to co kupuje, jest bezpieczne dla jego zdrowia.
Ostatnią z poruszonych w czasie dyskusji kwestii była relacja między uczestnikami gry rynkowej w branży owocowo-warzywnej. Mówiono o pozycji, jaką na polskim rynku mają międzynarodowe sieci handlowe i przetwórcy, których firmy w dużej mierze są zdominowane przez zagraniczny kapitał.
Dyskusja dotknęła problemów kontraktacji produkcji owoców i warzyw. Mówiono o tym dlaczego działa ona dobrze w przypadku groszku zielonego czy ziemniaków frytkowych, ale już nie w przypadku choćby jabłek lub owoców miękkich. W dyskusji pojawiła się też kwestia umów kontraktowych i cen referencyjnych.
Rozmówcy zgodzili się, że przy współpracy z sieciami handlowymi lub dużymi przetwórniami zdecydowanie lepszą pozycję przetargową mają grupy producenckie i spółdzielnie. Mogą bowiem zaoferować duże partie wystandaryzowanego produktu i dostarczać go przez cały sezon. Jednak dodali, że w Polsce proces powstawania takich form organizacji producentów został zahamowany i jest z powodów prawnych utrudniony. Paneliści dodali jednak, że koncentracja produkcji nie jest panaceum dla całej branży, że jest w niej miejsce na mniejsze gospodarstwa, również te rodzinne, które mogą zaoferować odbiorcom inne wartości, budując w ten sposób sobie nisze rynkowe.
Konkluzją z tej dyskusji powinno być stwierdzenie, że żyjemy w czasach, gdy jedynym pewnikiem jest pewność nadchodzących zmian. Że przed polskim sektorem produkcji owoców i warzyw oraz szerzej, produkcji rolnej, stoi ogrom wyzwań. Sektor ten musi w ich pokonywaniu mieć wsparcie państwa, bo produkcja żywności jest działalnością o strategicznym znaczeniu dla trwania i rozwoju Polski.

Przeczytaj również:

Interpoma Congress: Gerhard Dichgans is the new coordinatorof the international congress dedicated to the apple

20 luty 2020
The 2020 edition of the world's most important congress of the apple industry, organized by Fiera Bolzano during Interpoma, is going to witness major innovations, starting with its name and that of the coordinator. Renamed Interpoma Congress, it will be coordinated by Gerhard Dichgans, who was at the helm of South Tyrol’s VOG Consortium for many years until last summer. »

International Strawberry Symposium 2020: the programme for the IX edition

19 luty 2020
Over 300 scientific presentations (148 oral papers and 172 posters), a thousand or so industry professionals expected from all over the world and a major novelty during the central day of Macfrut 2020, when the topic of nursery certification will be discussed for the first time. All this and much more awaits sector players and enthusiasts at ISS 2020 (the International Strawberry Symposium), to be held in Rimini from 2 to 6 May this year. »

International fruit and agricultural fair on Lake Constance nurtures in-depth dialog among professionals

19 luty 2020
By and for experts, with a wide range of products and services on offer, and differentiated in its communication: In its ninth edition, Fruchtwelt Bodensee provided fresh impetus for fruit growers, farmers, and distillers. With unparalleled quality from the 384 exhibitors coming from 13 countries, the international trade fair attracted some 16,100 visitors (15,900 in 2018) to the exhibition center in Friedrichshafen. »
Partnerzy