Ochrona własnego rynku

7 październik 2019
Podczas tegorocznej edycji konferencji Fresh Market omówionych zostało szereg zagadnień związanych z handlem zagranicznym w sektorze świeżych owoców i warzyw a także stan i perspektywy polskiego eksportu warzyw i owoców, zwłaszcza w kontekście przedłużającej się wojny handlowej z Rosją i embarga dla naszych produktów na tamtejszym rynku.

W panelu udział wzięli:
 Arkadiusz Gaik – Prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów "Unia Owocowa"
 Janusz Andziak – Prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki
 Ireneusz Komorowski – Prezes Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 Marek Słowiński – redaktor naczelny fresh-market.pl

Dyskutanci zgodzili się z opinią, że od wprowadzenia embarga Rosja zrobiła bardzo dużo, aby rozbudować własną produkcję i w jak największym stopniu uniezależnić się od importu, chociaż w stu procentach jej się to nie udało. Dyskutanci zgodzili się też, że ewentualny powrót na rynek rosyjski, zwłaszcza dla polskich eksporterów będzie bardzo trudny (pamiętajmy, że embargo na dostawy z Polski zostało nałożone wcześniej niż embargo na dostawy z UE i oficjalnie było uzasadniane kwestiami jakościowymi, podczas gdy zablokowanie eksportu z UE było wprost retorsją polityczną). Nie zabrakło też jednak stwierdzenia, że rozwijający się w sztucznych warunkach blokady zewnętrznej konkurencji, przy ogromnym wsparciu
finansowym państwa, rosyjski sektor produkcji warzyw i owoców, bardzo mocno i negatywnie odczuje ewentualne zniesienie embarga.
W kontekście eksportu warzyw i owoców pojawiła się oczywiście kwestia Ukrainy, kraju, który w ostatnich latach bardzo mocno stara się zaistnieć na międzynarodowym rynku ze swoją produkcją, a więc jest coraz groźniejszą konkurencją dla oferty polskiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o jabłka i owoce miękkie, ale także warzywa. Paneliści wskazali, że w tej sytuacji konkurowanie z Ukrainą powinno opierać się na lepszej jakości i lepszym dostosowaniu do wymagań odbiorców, nie na niższych cenach.
Poruszono też kwestię wielkości polskiej produkcji świeżych warzyw i owoców. Produkcja ta jest na tyle duża, że polski rynek jest za mały, aby ją w całości wchłonąć. Stąd strategiczne znaczenie eksportu dla całej branży. I tu także kluczowymi aspektami zagadnienia powinny być budowa jakości i zdolności do spełnienia wymagań odbiorcy. jednocześnie eksperci zauważyli, że brakuje tu platform handlowych, które obsługiwałyby polski eksport warzyw i owoców na miejscu, w krajach docelowych. Pozwoliłoby to otoczyć nadzorem i opiekom polskie dostawy w krajach docelowych. Można by choćby weryfikować wówczas reklamacje, które w obecnym stanie rzeczy potrafią wykluczyć całą dostawę, gdy po sprawdzeniu post fatum okazuje się, że problem dotyczył pojedynczych kartonów towaru.
W tej części dyskusji pojawiła się też oczywiście kwestia – dokąd eksportować. Wiadomo, że na rynku unijnym już jest ciasno, bo nie brakuje na nim dużych producentów zarówno warzyw, jak też owoców.
Mówiono o obiecujących kierunkach, zwłaszcza dla jabłek i owoców miękkich, czyli o krajach Bliskiego Wschodu i Azji, jednocześnie podkreślając jak wysokie wymagania musi spełnić towar, aby znaleźć uznanie w oczach tamtejszych odbiorów. Konkluzją tej części dyskusji można uznać stwierdzenie, że to właśnie jakość towaru, a do tego sprawny jego serwis są kluczami do sukcesu, nawet na bardzo konkurencyjnych rynkach. Polska ma możliwości produkowania zdrowych warzyw i owoców, ale potrzebna jest do tego technologia i innowacje, również w zakresie hodowli nowych odmian, odpowiadających bieżącym trendom rynku światowego.
W dyskusji pojawił się też temat ochrony własnego rynku i protekcjonizmu. Tu wnioski były analogiczne jak w pierwszej dyskusji. Polska musi prowadzić politykę otwartego handlu, bo, jak wspomniano wyżej, dostęp do jak największej liczby rynków zagranicznych, jest jej strategicznym interesem. Dlatego nie możemy zamykać się na import i owoce oraz warzywa z innych krajów będą stałą składową polskiego rynku.
Jednak nie oznacza to automatycznej zgody na sprowadzanie towaru marnej jakości i niebezpiecznego pod względem zdrowotnym, a także takiego, który produkowany był w niekonkurencyjnych warunkach. Tu Polska powinna iść w ślady innych krajów unijnych.
Również w budowaniu nawyków konsumenckich takich, jak zwracanie uwagi z jakiego kraju jest dany towar, na wsparciu dla preferowania owoców i warzyw krajowych. Czyli szeroki wybór z wielu krajów tak, ale i świadomość wśród konsumentów tego, co pochodzi z polskich pól i sadów oraz jakie są przewagi polskiej żywności.

Przeczytaj również:

Partnerzy