Tegoroczna 7 edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem "Future of Food"

30 wrzesień 2020

W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja obejmująca m.in. udział:

– W ciekawych prelekcjach i panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych potrzeb firm w zakresie innowacji w sesjach: certyfikacja, logistyka, opakowania, produkcja pierwotna, nowoczesne technologie

– W prezentacjach produktów, usług i rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na rozwój innowacji produktowych. 

WYSTAWCY - SZANSA NA PREZENTACJĘ FIRM NA WŁASNYM STOISKU

WYKŁADY I PANELE DYSKUSYJNE
- W KILKU BLOKACH TEMATYCZNYCH

LICZNE PATRONATY MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH I BRANŻOWYCH - UMOŻLIWIAJĄ SZEROKĄ PROMOCJĘ PAŃSTWA FIRM

A WSZYSTKO TO W FORMULE HYBRYDOWEJ, W KTÓREJ PAŃSTWO SAMI WYBIERAJĄ NAJLEPSZĄ DLA SIEBIE OPCJĘ UCZESTNICTWA - MOŻNA PRZYJŚĆ DO HOTELU LUB DOŁĄCZYĆ DO WYDARZENIA KORZYSTAJĄC Z WIRTUALNEJ PLATFORMY.

Przeczytaj również:

Partnerzy