Skorzystaj z ulgi podatkowej z tytułu udziału w targach

20 styczeń 2023
Głównym celem ulgi na ekspansję jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które poniosła firma, by rozszerzać swoje rynki zbytu. Chodzi tu o wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym na rynki zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone
– raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku). Mowa tu o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży jego produktów lub usług. Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć do 1 mln zł takich kosztów (ujmowanych w kwotach netto).

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na ekspansję mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:
- według skali podatkowej (PIT-36)- podatkiem liniowym (PIT-36L)- podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Jakie koszty można odliczyć?

Koszty, które przedsiębiorca poniósł żeby rozszerzyć swoje rynku zbytu (i które może odliczyć w ramach ulgi na ekspansję), to:

- koszty uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup powierzchni, zabudowa stoiska, najem personelu, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie)
- koszty działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów)
- koszt dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów- koszt przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów
– w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych- koszt przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.Przedsiębiorca może odliczyć w/w koszty w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł te koszty.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (i w związku z tym skorzystał z ulgi na ekspansję):

- zwiększył przychody ze sprzedaży produktów lub- osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub- osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń (w tym ulgi na ekspansję), to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Więcej informacji: www.polagra.pl 

Przeczytaj również:

Innowacyjne narzędzie LCA pomagające firmom ogrodniczym poprawić ich wpływ na środowisko

29 marzec 2023
Nowy standard LCA umożliwia wszystkim producentom podłoży uprawowych obliczanie wpływu ich produktów na środowisko przy użyciu tych samych zasad obliczeniowych, biorąc pod uwagę te same kategorie wpływu, zgodnie z metodą śladu środowiskowego produktu (PEF) opublikowaną przez Komisję Europejską. »

Targi WorldFood Poland już za 3 tygodnie

29 marzec 2023
Organizatorzy targów zapraszają już 18-20 kwietnia wszystkie osoby związane z branżą spożywczą, handlem hurtowym i detalicznym, importem, eksportem, dystrybucją żywności i napojów oraz gastronomią do EXPO XXI w Warszawie. IX edycja targów WorldFood Poland w skrócie: ➡ponad 270 wystawców z 32 krajów (ok. 45% firm z zagranicy) ➡ponad 40 debat i prelekcji PROGRAM KONFERENCYJNY ➡8 pawilonów narodowych: Włochy, Hiszpania, Tunezja, Ukraina, Tajlandia, Grecja, Macedonia, Sri Lanka »

Ponad 40 debat i prelekcji poświęconych branży FMCG

29 marzec 2023
WorldFood Poland to jedno z największych wydarzeń branżowych na rynku spożywczym w Polsce. Targi skupiają wystawców z różnych dziedzin przemysłu spożywczego, suplementów diety oraz sprzętu, technologii oraz rozwiązań dla branży. W ramach tegorocznej edycji WorldFood Poland organizatorzy przygotowali bogaty, merytoryczny i kompleksowy program merytoryczny, który skierowany jest do przedsiębiorców oraz wszystkich związanych są z branżą. »
Partnerzy