Rynek w UE

11 lipiec 2016

Mniejsze zbiory owoców w UE w 2015 r.
 Według nieostatecznych danych AMI (Agrarmarkt Informations-Gessellschaft mbH) produkcja owoców w UE-28 w 2015 r. wyniosła 37,7 mln ton, wobec 39,1 mln ton w roku poprzednim. Spadek produkcji spowodowany był niekorzystnymi warunkami pogodowymi dla większości gatunków. Najbardziej obniżyła się produkcja na Węgrzech (o 36%), w Niemczech (o 15%) i w Hiszpanii (o 11%). Zbiory we Włoszech (drugim po Hiszpanii producencie owoców w UE) zwiększyły się o 6% do 10 mln ton.
 Produkcja jabłek w UE zmniejszyła się z 12,8 do 12,0 mln ton. Najgłębszy był spadek zbiorów na Węgrzech (o 33%), w Niemczech i Belgii (o 21%) oraz w Rumunii (o 8%). We Włoszech, największym obok Polski, producencie tych owoców w UE, zbiory obniżyły się o 5% do 2,3 mln ton. Spośród liczących się we Wspólnocie producentów, zbiory jabłek wzrosły jedynie we Francji (o 10% do 1,6 mln ton). Zbiory odmiany Golden Delicious, dominującej w produkcji jabłek w UE, zmniejszyły się o 5% do 2,5 mln ton. Na poziomie ok. 1,3 mln ton pozostały zbiory odmiany Gala. Spośród pozostałych odmian liczących się w unijnej produkcji, najbardziej zmniejszyły się zbiory odmian: Jonathan (o 17%), Elstar (o14%) oraz Jonagored (o 12%). Produkcja odmiany Idared obniżyła się o 7% do 1,1 mln ton. Mimo mniejszych zbiorów zapasy jabłek w krajach UE były 1 maja 2016 r. większe niż 1 maja 2015 r. i wyniosły (ocena WAPA − World Apple and Pear Association) odpowiednio 1,39 i 1,29 mln ton. Mniejsze były zapasy jabłek jedynie w Hiszpanii i Holandii. Wzrost zapasów był przede wszystkim wynikiem ograniczenia eksportu jabłek w następstwie rosyjskiego embarga.
 Produkcja gruszek w UE zmniejszyła się o 3,4% do 2,35 mln ton. Zbiory we Włoszech, największym producencie tych owoców w UE, obniżyły się o 2% do 723 tys. ton. Produkcja w Belgii spadła o 12%, w Holandii o 6%, w Portugalii o 25%, a w Hiszpanii o 6%. Spośród liczących się producentów, zwiększyły się jedynie o 14% zbiory gruszek we Francji. Zbiory odmiany Konferencja, dominującej w produkcji gruszek w UE zmalały o 4% do 934 tys. ton.
 Łączna produkcja brzoskwiń i nektaryn zmniejszyła się o ponad 2% do 3,79 mln ton. Mniejsze były zbiory we wszystkich krajach UE, liczących się w produkcji tych owoców, tj. w Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Francji. W 2015 r. obniżyły się również w UE zbiory malin (o 25%), wiśni i czereśni (o 9%), moreli (o 7%), śliwek (o 1%). Wzrost  zbiorów w południowych krajach Wspólnoty spowodował natomiast zwiększenie unijnej produkcji winogron, arbuzów i owoców kiwi. Produkcja owoców cytrusowych (pomarańcz, mandarynek, grejpfrutów i cytryn) zmniejszyła się o 6% do 10,2 mln ton. Decydujący był spadek zbiorów mandarynek (z 32 do 29 mln ton) oraz cytryn (z 1,6 do 1,2 mln ton). Produkcja pomarańcz pozostała na poziomie 6 mln ton. Mniejsze były zbiory owoców cytrusowych w Hiszpanii, Grecji i Francji. Jedynie we Włoszech zbiory były większe.
 Spadek zbiorów spowodował zmniejszenie w sezonie 2015/16, w relacji do sezonu poprzedniego, produkcji większości przetworów owocowych. Najbardziej spadła produkcja przetworów z moreli i brzoskwiń (konserw, suszy), owoców cytrusowych i gruszek (konserw i soków zagęszczonych). Wzrosła natomiast produkcja przetworów winogronowych (głównie soku zagęszczonego i suszy). Wynikający ze spadku eksportu wzrost podaży do przetwórstwa spowodował też zwiększenie produkcji przetworów z jabłek – przede wszystkim zagęszczonego soku jabłkowego. Decydujący był wzrost produkcji w Polsce. Większa produkcja w naszym kraju zadecydowała również o zwiększeniu unijnej produkcji przetworów z wiśni i truskawek (mrożonek, konserw i soków zagęszczonych). Spadek zbiorów w Polsce spowodował pogłębienie niedoborów na unijnym rynku przetworów z malin.
 W końcu sezonu 2015/16 zapasy większości przetworów owocowych były mniejsze od relatywnie dużych w końcu sezonu poprzedniego. Nie dotyczyło to jedynie zagęszczonego soku jabłkowego oraz przetworów z winogron, wiśni i truskawek. Spadek zbiorów wpłynął na wzrost cen większości owoców i ich przetworów na unijnym rynku. Najbardziej wzrosły ceny owoców cytrusowych (głównie mandarynek i cytryn), moreli i malin oraz przetworów z tych owoców.
 Spośród produktów, na które zapotrzebowanie w krajach UE pokrywane jest głównie dostawami zewnętrznymi, najbardziej zwiększyły się ceny ananasów i ich przetworów (głównie konserw i soków). Spowodowane to było spadkiem zbiorów w Tajlandii (największym w świecie producencie i eksporterze ananasów i ich przetworów). Mniejsze dostawy z Turcji wpłynęły na wzrost cen w unijnym i światowym imporcie orzeszków ziemnych i ich przetworów. Spadek zbiorów w Indiach spowodował wzrost cen w imporcie unijnym owoców mango. Zmniejszyły się ceny, sprowadzanego głównie z Argentyny, soku cytrynowego. Nie zmieniły się znacząco ceny importowanych przede wszystkim z Chile i Argentyny suszonych śliwek. Mimo spadku produkcji w Brazylii i USA nie wzrosły ceny zagęszczonego soku pomarańczowego. Wynikało to z wciąż relatywnie dużych w sezonie 2015/16 zapasów tego produktu na rynku światowym. Nie zmieniły się także ceny zagęszczonego soku grejpfrutowego.

Zbiory owoców w UE w 2016 r. na poziomie roku poprzedniego
 Warunki pogodowe do połowy czerwca 2016 r. nie były zbyt korzystne dla upraw sadowniczych w większości krajów UE. Wegetację utrudniał nadmiar opadów deszczu i chłody. Przewiduje się, ze łączne zbiory owoców mogą utrzymać się na relatywnie niskim poziomie z 2015 r. Według wstępnych ocen zmniejszą się zbiory owoców pestkowych – głównie brzoskwiń, nektaryn oraz wiśni i czereśni. O spadku produkcji tych owoców zadecydują mniejsze zbiory w południowych krajach UE, tj. w Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Francji. Mniejsze mogą być również zbiory śliwek, winogron i owoców kiwi. Nie zmieni się przypuszczalnie znacząco produkcja jabłek i gruszek, a większe mogą być zbiory cytryn i mandarynek.
 W sezonie 2016/17 pogłębią się niedobory na rynku unijnym przetworów z brzoskwiń. Mniejsza może być produkcja przetworów z winogron (głównie soku zagęszczonego), a wzrośnie produkcja przetworów z owoców cytrusowych oraz moreli. Duże zapasy na początku sezonu zadecydują o utrzymaniu relatywnie dużej podaży zagęszczonego soku jabłkowego.
 W imporcie unijnym i w obrotach międzynarodowych zwiększą się ceny zagęszczonego soku pomarańczowego. Spowodowane to będzie spadkiem produkcji w Brazylii i USA i zmniejszeniem zapasów tego produktu na rynku światowym. Spadek podaży w krajach eksporterach może być większy od zmniejszenia popytu w krajach odbiorcach. W sezonie 2016/17 utrzymają się wysokie ceny ananasów i ich przetworów. Wynikało to będzie z małych zapasów na rynku światowym i kolejnego roku niskiej produkcji w Tajlandii. Możliwe mniejsze zbiory w Turcji wpłyną na utrzymanie w unijnym imporcie relatywnie wysokich cen orzeszków ziemnych i ich przetworów. Spadek produkcji w USA i Chile spowoduje wzrost cen suszonych śliwek. Natomiast w wyniku wzrostu zbiorów w Indiach zmniejszyć się mogą w unijnym imporcie i w obrotach światowych ceny owoców mango i ich przetworów.

Pogorszenie salda handlu zagranicznego owocami i poprawa salda handlu przetworami owocowymi w UE-28 w 2015 r.
 W 2015 r. eksport do krajów trzech owoców świeżych z krajów UE-28 zmniejszył się w relacji do roku poprzedniego o ok. 7% do 3,9 mln ton. Import wzrósł o 3% do 12,7 mln ton, a ujemne saldo handlu zagranicznego pogłębiło się z 8,1 do 8,8 mln ton. Wzrost eksportu przy obniżeniu importu spowodował natomiast zmniejszenie z 3,1 do 2,8 mln ton ujemnego salda w zewnętrznych obrotach przetworami owocowymi.
 Dostawy z Polski w całkowitym unijnym imporcie owoców świeżych stanowiły 1,5%, a w obrotach wewnętrznych 2,5%, wobec odpowiednio 1,3 i 2,2% w 2014 r. W całkowitym imporcie przetworów owocowych udział Polski wzrósł z 5,2 do 5,7%, a w obrotach wewnętrznych z 8,1 do 8,6%. W przywozie soku jabłkowego (łącznie zewnętrznym i wewnętrznym) udział dostaw z naszego kraju zmniejszył się z 20,5 do 20,1%, a mrożonych owoców wzrósł z 20,1 do 21,0%. Na bardzo niskim poziomie pozostał udział Polski w realizowanym przez UE imporcie produktów gotowych do bezpośredniego spożycia (konserwy, dżemy, konfitury).
 W całkowitym unijnym eksporcie owoców świeżych Polska uczestniczyła w 4,9%, wobec 5,1% w roku poprzednim. W eksporcie przetworów wskaźnik ten wzrósł z 2,1 do 2,2%. Z UE sprowadzamy głównie owoce południowe i ich przetwory.

Materiały: IERiGŻ-PIB, Rynek Owoców i Warzyw - Analizy

Przeczytaj również:

Sukces jubileuszowej 10 edycji Targów RetailShow

3 grudzień 2019
Zakończyło się największe wydarzenie targowe branży handlowej. Przez dwa dni targi RetailShow były miejscem, gdzie ponad 200 wystawców prezentowało najnowsze rozwiązania dla sieci handlowych i sklepów. Odwiedzający wzięli udział w szeregu prelekcji i warsztatów, które inspirowały do działania, poszerzały wiedzę i dostarczały odpowiedzi na nurtujące branżę pytania. »

Protection of organic crops

3 grudzień 2019
Arrigoni, the group specializing in the production protective screens for agriculture, is confirmed as an excellent ally for organic farming. The excellent results obtained following a test in the field for the control of flea beetles bear this out. Both SCIROCCO MD WHITE (windbreak and medium shading net, in flat weave HDPE monofilament) and BIOMAGLIA (light polyamide net, anti-insects and anti-frost) were tested, positioned on the crop immediately after sowing and kept until the harvest. »

ESSA Renews its Commitment to Engage with Authorities and Continue to Providing Quality Products

2 grudzień 2019
Sprouted seeds constitute a wide variety of ready-to-eat food categories which are appreciated by consumers all over Europe. Following the EHEC crisis in 2011, the European Institutions and national competent authorities have been concerned about the microbiological risk of freshly consumed sprouts. Therefore, a number of sprout growers united and created ESSA in 2012 to establish a network »
Partnerzy