Zbiory warzyw w UE

31 sierpień 2016

Według nieostatecznych danych AMI produkcja warzyw (łącznie z arbuzami i grzybami) była w UE w 2015 r. mniejsza niż w roku poprzednim o 0,5 mln ton (o 1%) i wyniosła 63,3 mln ton. Spośród liczących się producentów we Wspólnocie wzrosły zbiory warzyw w Hiszpanii, Włoszech, Grecji, na Węgrzech i w Portugalii, a zmniejszyły się w Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz w Rumunii i w Polsce. Nie zmieniła się produkcja warzyw we Francji.
 Produkcja pomidorów, dominujących w unijnej produkcji warzyw wzrosła o 10% do 20,8 mln ton. Większe były zarówno zbiory pomidorów konsumpcyjnych (głównie w Hiszpanii i Holandii) jak i pomidorów przemysłowych. Zbiory pomidorów przemysłowych w krajach, będących głównymi producentami w UE (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja i Grecja) wyniosły 10,7 mln ton, wobec 9,5 mln ton w 2014 r. Zbiory we Włoszech, największym we Wspólnocie producencie pomidorów przemysłowych, zwiększyły się z 4,9 do 5,4 mln ton. Produkcja w Hiszpanii wzrosła z 2,7 do 3,0 mln ton, a w Portugalii z 1,2 do 1,7 mln ton. Większe zbiory w południowych krajach Wspólnoty spowodowały również wzrost o 4,4% do 2,6 mln ton unijnej produkcji papryki. Wzrosła również w UE produkcja cukinii (z 1,3 do 1,4 mln ton) i większości innych warzyw ciepłolubnych.
 Niedobory opadów deszczu w Europie zadecydowały natomiast o spadku zbiorów niemal wszystkich warzyw strefy umiarkowanej. Najbardziej zmniejszyły się w UE zbiory marchwi (z 5,5 do 5,2 mln ton), kapusty (z 3,8 do 3,3 mln ton) i cebuli (z 6,3 do 6,1 mln ton). Obniżyły się także zbiory sałaty, kalafiorów, warzyw strączkowych, porów i buraków ćwikłowych. Na poziomie 2,8 mln ton pozostały zbiory ogórków. Nie zmieniła się także produkcja szpinaku (0,6 mln ton), szparagów (0,3 mln ton), czosnku (0,3 mln ton) oraz pieczarek (1,3 mln ton).
 W sezonie 2015/16 zwiększyła się w UE produkcja wszystkich przetworów pomidorowych, w tym koncentratu pomidorowego. Wzrosła także produkcja przetworów z papryki (mrożonek, konserw, marynat). Zmniejszyła się natomiast produkcja przetworów produkowanych z warzyw korzeniowych (mrożonki, susze, konserwy), cebulowych (mrożonki, susze, konserwy i marynaty), kalafiorów i brokułów (mrożonki) i kapusty (kapusta kwaszona i mrożona). Zapasy przetworów pomidorowych w UE w końcu sezonu 2015/16 były znacznie większe niż w końcu sezonu poprzedniego. Wzrostowi produkcji towarzyszyło ograniczenie możliwości eksportowych z powodu rekordowej produkcji w Chinach oferujących produkty tańsze od wytwarzanych w południowych krajach Wspólnoty. Zdecydowanie zmniejszyły się natomiast zapasy większości gatunków warzyw mrożonych i suszonych.
 Spadek produkcji spowodował wzrost cen większości warzyw i ich przetworów na rynku unijnym (głównie mrożonek). Zdecydowanie zmniejszyły się natomiast ceny przetworów pomidorowych.
 W wyniku wzrostu cen w sezonie 2015/16 zwiększyła się powierzchnia uprawy większości gatunków. Jednakże do końca czerwca 2016 r. warunki pogodowe dla uprawy warzyw w Europie nie były zbyt korzystne. Chłody i deszcze spowodowały opóźnienia zbiorów warzyw odmian wczesnych w południowych krajach Wspólnoty – głównie w Hiszpanii i Włoszech. Ostateczna wielkość zbiorów wszystkich gatunków warzyw zależała będzie od przebiegu warunków pogodowych w dalszej części okresu wegetacji.
 Według wstępnych ocen produkcja pomidorów przemysłowych w południowych krajach Wspólnoty zmniejszy się o ok. 2% do 10,5 mln ton. Decydujący będzie spadek z 5,4 do 5,0 mln ton zbiorów we Włoszech. Zmniejszy się także z 1,7 do 1,6 mln ton produkcja w Portugalii. Zbiory w Hiszpanii pozostaną na poziomie ok. 3 mln ton. Nieznacznie większe będą zbiory we Francji i Grecji. Zmniejszy się również produkcja w Turcji (z 2,7 do 2,5 mln ton), w USA i Chinach. W wyniku dużych zapasów na rynku światowym ceny w światowych obrotach przetworami pomidorowymi – przede wszystkim koncentratem pomidorowym mogą nie odbiegać od niskiego poziomu w sezonie 2015/16.
   
   Pogorszenie salda handlu zagranicznego warzywami świeżymi i poprawa salda handlu przetworami warzywnymi w UE-28.
 W 2015 r. eksport warzyw świeżych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 0,9 mln ton, wobec 1,2 mln ton w roku poprzednim. Import wzrósł z 1,8 do 1,9 mln ton, a ujemne saldo handlu zwiększyło się z 0,6 do ok. 1 mln ton. W wyniku wzrostu eksportu dodatnie saldo handlu przetworami warzywnymi zwiększyło się z 1,8 do 2,0 mln ton. Udział dostaw z Polski w unijnym imporcie warzyw świeżych wyniósł 3,5%, wobec 3,2% w 2014 r., a w imporcie przetworów zmniejszył się z 4,8 do 4,5%. W przywozie mrożonych warzyw, dominujących w polskiej sprzedaży produktów warzywnictwa do UE, udział dostaw z Polski zwiększył się z 10,8 do 11,5%. W imporcie marynat warzywnych wskaźnik ten wzrósł z 4,7 do 5,5%, konserw warzywnych z 1,9 do 2,1%, a suszy warzywnych obniżył się z 6,6 do 6,0%.
Sprzedaż do Polski stanowiła 3,6% łącznego eksportu warzyw świeżych ze Wspólnoty i 2,0% eksportu przetworów warzywnych, wobec odpowiednio 3,2% i 2,1% w 2014 r. Polska sprowadza z UE głównie pomidory i paprykę oraz przetwory z tych warzyw.

Źródło: IERiGŻ-PIB Analiza Rynek owoców i warzyw

Przeczytaj również:

Partnerzy