Większe zbiory warzyw w UE

27 sierpień 2017
Według nieostatecznych danych AMI produkcja warzyw w UE w 2016 r. wyniosła 64,2 mln ton, wobec 62,5 mln ton w roku poprzednim. Spośród liczących się producentów we Wspólnocie wzrosły zbiory w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Niemczech, Polsce i Rumunii, a mniejsze były we Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii.
 Produkcja pomidorów, dominujących w unijnej produkcji warzyw, wzrosła o ok. 4% do 18,4 mln ton. Większe były zbiory pomidorów konsumpcyjnych (głównie w Hiszpanii i Holandii), a mniejsze były pomidorów przemysłowych. Produkcja pomidorów przemysłowych w krajach, będących głównymi ich producentami w UE (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja i Grecja) zmniejszyły się z 10,8 do 10,3 mln ton. Zbiory we Włoszech, największym we Wspólnocie producencie pomidorów przemysłowych i ich przetworów (głównie koncentratu pomidorowego) spadły z 5,4 do 5,2 mln ton. Produkcja w Hiszpanii obniżyła się z 3,0 do 2,95 mln ton, a w Portugalii z 1,7 do 1,5 mln ton.
 Zbiory cebuli zwiększyły się o ok. 6% do 6,4 mln ton. Najbardziej wzrosła produkcja w Hiszpanii (z 1,1 do 1,5 mln ton). Produkcja w Holandii pozostała na poziomie ok. 1,2 mln ton. Zbiory marchwi zwiększyły się o 4% do 5,3 mln ton, a kapusty białej o niemal 6% do 3,6 mln ton. Wzrost produkcji w południowych krajach Wspólnoty zadecydował o zwiększeniu o 3% do 2,6 mln ton unijnej produkcji papryki i o 5% do 1,5 mln ton produkcji cukinii. Spośród pozostałych warzyw najbardziej wzrosły zbiory buraków ćwikłowych (o 8%), karczochów (o 7%) oraz czosnku (o 8,5%). Mniejsza niż w 2015 r. była jedynie produkcja kalafiorów i brokułów (o 2%), fasoli szparagowej oraz porów (o 1%). Zbiory ogórków pozostały na poziomie ok. 2,8 mln ton, a pieczarek 1,3 mln ton.
 W sezonie 2016/17 mniejsza niż w sezonie poprzednim była produkcja przetworów pomidorowych (głównie koncentratu pomidorowego). Wzrosła produkcja przetworów z papryki (mrożonek, konserw i marynat), cebuli (mrożona, suszona i marynowana), a także mrożonek i konserw produkowanych z warzyw korzeniowych (przede wszystkim z marchwi) oraz kapusty (kapusta kwaszona). Spadek zbiorów spowodował zmniejszenie produkcji mrożonych kalafiorów i brokułów oraz mrożonej i konserwowej fasolki szparagowej.
 Zapasy przetworów pomidorowych w UE w końcu sezonu 2016/17 były mniejsze niż w końcu sezonu poprzedniego, choć pozostały relatywnie duże po bardzo wysokiej produkcji w sezonie 2015/16. Mniejszy był poziom zapasów mrożonych warzyw strączkowych oraz mrożonych kalafiorów i brokułów. Niedobory na rynku tych produktów pogłębione zostały spadkiem produkcji w Hiszpanii wczesnych odmian tych warzyw w pierwszej połowie 2017 r. Większy był poziom zapasów przetworów produkowanych z pozostałych warzyw, głównie przetworów z cebuli i warzyw korzeniowych.
 Do końca czerwca 2017 r. warunki pogodowe dla uprawy warzyw nie były korzystne w większości krajów UE. Przymrozki w styczniu spowodowały zmniejszenie zbiorów warzyw odmian wczesnych w południowych krajach Wspólnoty – głównie w Hiszpanii, ale także we Włoszech, Grecji i Francji. Wegetacji warzyw nie sprzyjały kwietniowe i majowe przymrozki oraz niedobory wilgoci w glebie w wielu krajach Wspólnoty (głównie w Belgii, Włoszech i Francji) w okresie marzec-czerwiec. Ostateczna wielkość zbiorów wszystkich gatunków zależała będzie od przebiegu warunków pogodowych w dalszym okresie wegetacji.
 Według wstępnych ocen WPTC (World Processing Tomato Council) z początku czerwca produkcja pomidorów przemysłowych w południowych krajach Wspólnoty w 2017 r. będzie większa w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,3% i wyniesie 10,5 mln ton. Decydujący będzie wzrost z 2,95 do 3,2 mln ton produkcji w Hiszpanii i z 1,5 do 1,65 mln ton zbiorów w Portugalii. Natomiast zbiory we Włoszech spadną z 5,2 do 5,0 mln ton. Zwiększy się także produkcja pomidorów przemysłowych w Iranie (z 1,2 do 1,5 mln ton) i w Chinach (z 5,2 do 5,5 mln ton), a obniży się w Turcji (z 2,1 do 2,0 mln ton) i w USA (z 11,9 do 11,2 mln ton). Produkcja w Tunezji pozostanie na poziomie ok. 0,7 mln ton. Światowe zbiory pomidorów przemysłowych zwiększą się z 38,1 do 38,5 mln ton. Wzrost światowej podaży przetworów pomidorowych oznaczać będzie spadek cen w światowych obrotach tymi produktami.

Pogorszenie salda handlu zagranicznego warzywami świeżymi i poprawa salda handlu przetworami warzywnymi w UE-28 w 2016 r.

 W 2016 r. eksport warzyw świeżych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 1,8 mln ton, wobec ok. 2 mln ton w roku poprzednim. Import wzrósł z 1,9 do 2,1 mln ton, a ujemne saldo handlu zwiększyło się z 0,1 do 0,3 mln ton. W wyniku większego wzrostu eksportu niż importu dodatnie saldo handlu przetworami warzywnymi wzrosło z 2,0 do 2,2 mln ton.
 Udział dostaw z Polski w unijnym imporcie warzyw zwiększył się z 3,5 do 3,8%, a przetworów pozostał na poziomie 4,7%. W przywozie mrożonych warzyw, dominujących w polskiej sprzedaży produktów warzywnictwa do UE, udział dostaw z naszego kraju obniżył się z 11,6 do 10,6% W imporcie marynat warzywnych wskaźnik ten wzrósł z 5,6 do 5,7%, konserw warzywnych z 2,2 do 2,4.%, a suszy warzywnych pozostał na poziomie 6,1%.
Sprzedaż do Polski stanowiła 3,2% łącznego eksportu warzyw świeżych ze Wspólnoty i 2,1% eksportu przetworów warzywnych, wobec odpowiednio 3,3 i 1,9% w 2015 r. Polska sprowadza z UE głównie pomidory i paprykę oraz przetwory z tych warzyw.

Mat. IERGŻ-BIP, Analizy
Zdjecie: pexels.com

Przeczytaj również:

Smak prawdziwego chleba

17 listopad 2017
Rynek pieczywa w Polsce jest aktualnie w trakcie bardzo mocnej ewolucji w związku z podjętymi działaniami sprzedażowymi przez duże sieci handlowe, które w związku z posiadaną siła sprzedażową mają decydujący wpływ na jego jakość. Upodabnia się do rynku w UE, który dzieli się na rynek sieci handlowych i rynek własnej dystrybucji piekarni wyższej jakości produktów. Zasięg terytorialny takich filii jest zdecydowanie mniejszy, ale oferowane produkty są najwyższej jakości. »

Międzynarodowe targi Fruit Attraction 2017 stały się jednym z głównych wydarzeń światowych w tym sektorze

15 listopad 2017
Wydarzenie przekroczyło wszelkie oczekiwania w zakresie udziału ponad 68.000 specjalistów, przy czym 19.947 z nich pochodziło ze 110 krajów. W dziewiątej edycji wzięło udział 1.500 wystawców z 34 krajów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Fruit Attraction 2017 zorganizowane przez IFEMA i FEPEX odbyły się w dniach 18-20 października w pawilonach nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w Feria de Madrid. »

Konsument jest najważniejszy!

14 listopad 2017
Największym atutem targów WoldFood Warsaw jest możliwość bezpośredniego kontaktu producentów, przetwórców i handlowców skoncentrowanych na konsumencie i wspólnie niejako oferujących innowacyjne i tradycyjne zarazem produkty. WorldFood Warsaw to tylko i aż trzy dni w stolicy Polski – ojczyzny świetnej żywności i kraju otwartego na inne kultury, także kulinarne. Niech zatem mieszają się aromaty całego świata, niech zacieśniają się relacje i realizują tylko dobre interesy. »
Partnerzy