Mniejsze zbiory owoców w UE w 2017 r.

26 sierpień 2017

Niewielki wzrost zbiorów owoców w UE w 2016 r.
 Według nieostatecznych danych AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH) produkcja owoców w UE-28 w 2016 r. wyniosła 39,5 mln ton, wobec 39,0 mln ton w roku poprzednim. Najbardziej wzrosły zbiory w Hiszpanii (o 6,4%), w Polsce (o 9,8%) i w Rumunii (o 5,6%). Produkcja była mniejsza w Niemczech, Portugalii, Holandii, a także w Bułgarii, Czechach i na Węgrzech, oraz w mało liczących się w unijnej produkcji Słowenii i Słowacji.
 Produkcja jabłek w UE zmniejszyła się z 12,3 do 12,0 mln ton. Najgłębszy był spadek produkcji w Austrii (o 88%), w Czechach (o 28%), Portugalii (o 20%), w Belgii (o 18%) i na Węgrzech (o 14%). We Włoszech, największym obok Polski producencie tych owoców w UE, zbiory pozostały na poziomie 2,3 mln ton. Spośród liczących się we Wspólnocie producentów, obniżyły się zbiory we Francji, a wzrosły w Hiszpanii, Niemczech i Rumunii. Zbiory odmiany Gala spadły o ok. 4% do 1,3 mln ton. Spośród pozostałych odmian najbardziej zmniejszyła się produkcja odmian: Jonagold, Idared i Fuji. Zbiory gruszek we Wspólnocie zmniejszyły się z 2,4 do 2,2 mln ton. Zbiory we Włoszech, największym producencie tych owoców w UE, obniżyły się o 11% do 680 tys. ton. Produkcja w Belgii spadła o 10%, we Francji o 14%, a w Hiszpanii o 12%. Nie zmieniły się zbiory gruszek w Holandii i Portugalii. Zbiory odmiany Konferencja, dominującej w produkcji gruszek w UE, spadły o 5% do 920 tys. ton.
 Łączna produkcja brzoskwiń i nektaryn zmniejszyła się o 5% do 3,57 mln ton. Był to czwarty z rzędu rok spadku zbiorów tych owoców w UE. Zbiory w Hiszpanii, największym producencie brzoskwiń i nektaryn w UE, obniżyły się o 7% do 1,40 mln ton, a we Włoszech o 11% do ok. 210 tys. ton. Jedynie w Grecji zbiory zwiększyły się o 4% do 715 tys. ton. W 2016 r. mniejsza była również w UE produkcja moreli, owoców kiwi, migdałów, orzechów laskowych i truskawek. Wzrosły zbiory winogron, śliwek, wiśni, malin, orzechów włoskich. Nie zmieniła się produkcja owoców awokado i fig. Mniejsza była produkcja pomarańcz, a większa mandarynek, grejpfrutów oraz cytryn. Łączna produkcja  owoców cytrusowych zwiększyła się z 10,8 do ok. 11 mln ton. O wzroście zbiorów zadecydowała większa produkcja w Hiszpanii, największym producencie owoców cytrusowych w UE.
 W sezonie 2016/17 zmniejszyła się w UE produkcja przetworów z moreli, brzoskwiń (konserwy, susze), gruszek, pomarańcz (konserwy i soki zagęszczone) oraz z jabłek (przede wszystkim soki zagęszczone). Większa była produkcja puszkowanych mandarynek i zagęszczonego soku winogronowego. Wzrost produkcji w Polsce zadecydował o zwiększeniu unijnej produkcji przetworów z wiśni i malin (mrożonki, konserwy i soki zagęszczone). Spadek produkcji w nowych krajach członkowskich spowodował zmniejszenie produkcji przetworów z truskawek (głównie mrożonek). Na rynku unijnym najbardziej wzrosły ceny moreli, pomarańcz, gruszek oraz przetworów z tych owoców, a także ceny nektaryn i owoców kiwi. Niższe były ceny cytryn. Nie zmieniły się znacząco ceny winogron, a spadły ceny malin i ich przetworów.
 Spośród produktów, na które zapotrzebowanie w krajach UE pokrywane jest głównie dostawami zewnętrznymi, zwiększyły się ceny zagęszczonego soku pomarańczowego i suszonych śliwek. Na wysokim poziomie z sezonu 2015/16 utrzymały się ceny bananów i przetworów z tych owoców a także ceny zagęszczonego soku cytrynowego. Na wzroście cen zagęszczonego soku pomarańczowego zaważyła mniejsza produkcja w Brazylii, a suszonych śliwek spadek zbiorów w Chile, Argentynie i USA. Wysoki poziom cen ananasów i ich przetworów odzwierciedlał zmniejszenie podaży w Tajlandii (największym w świecie eksporterze tych produktów). Obniżenie cen w unijnym imporcie orzeszków ziemnych i ich przetworów wynikało ze wzrostu podaży w Turcji, a owoców mango i ich przetworów z większych zbiorów w Indiach. Spadek cen soku cytrynowego (wobec rekordowo wysokiego poziomu w sezonie 2015/16) spowodowany był większą podażą tych owoców i dostawami do przetwórstwa w Argentynie.

Mniejsze zbiory owoców w UE w 2017 r.
 Przymrozki, które wystąpiły w Europie pod koniec drugiej dekady kwietnia i na początku maja spowodowały uszkodzenia kwiatów i podstaw zawiązków wielu gatunków owoców. Stąd też zbiory owoców w większości krajów UE będą mniejsze niż w 2016 r., a najbardziej obniży się produkcja w: Polsce, Austrii, Holandii, Niemczech, Rumunii, ale również we Francji, Włoszech i Grecji.
 Największy będzie spadek zbiorów wiśni, czereśni, owoców kiwi i śliwek. Według wstępnych ocen większe będą we Wspólnocie tylko zbiory brzoskwiń, nektaryn i moreli. Łączna produkcja brzoskwiń i nektaryn we Włoszech, Grecji, Hiszpanii i Francji zwiększy się o ok. 10% do 3,0 mln ton, a produkcja moreli o 17% do ok. 575 tys. ton. O ostatecznym poziomie zbiorów owoców cytrusowych zadecyduje wielkość produkcji w okresie jesienno-zimowym.
 W sezonie 2017/18 mniejsza będzie produkcja większości przetworów owocowych, w tym głównie zagęszczonych soków. Wzrośnie produkcja przetworów z brzoskwiń i moreli. Z powodu baraku zapasów na początku sezonu, wzrost podaży tych produktów będzie proporcjonalny do zwiększenia ich produkcji.
 W imporcie unijnym i w obrotach międzynarodowych obniżą się ceny zagęszczonego soku pomarańczowego. Spowodowane to będzie wzrostem produkcji w Brazylii i USA. Mały popyt na rynku światowym spowoduje obniżenie cen ananasów i ich przetworów. Dobre zbiory w Indiach wpłyną na utrzymanie na relatywnie niskim poziomie cen owoców mango i ich przetworów. Z tego samego powodu nie zwiększą się ceny sprowadzanych głównie z Turcji orzeszków ziemnych i ich przetworów, a także rodzynek. Większe zbiory w Argentynie spowodują spadek cen cytryn i produkowanego z nich zagęszczonego soku. Mimo wzrostu produkcji w Chile nie zmniejszą się ceny suszonych śliwek. Wynikało to będzie z niskiego poziomu zapasów na rynku światowym i zmniejszenia produkcji w Argentynie i USA.

Pogorszenie salda handlu zagranicznego owocami i poprawa salda handlu przetworami owocowymi w UE w 2016 r.
 W 2016 r. eksport owoców świeżych z krajów UE-28 do krajów trzecich wyniósł 3,6 mln ton, wobec 3,9 mln ton w roku poprzednim. Import zwiększył się z 12,7 do 13,5 mln ton, a ujemne saldo handlu wzrosło z 8,8 do 9,9 mln ton. Większy spadek importu niż eksportu spowodował natomiast zmniejszenie z 2,8 do 2,7 mln ton ujemnego salda handlu przetworami owocowymi.
 Udział dostaw z Polski w łącznym unijnym imporcie owoców świeżych i przetworów wyniósł, tak jak w roku poprzednim, odpowiednio 1,6 i 5,8%. W imporcie owoców mrożonych udział dostaw z naszego kraju zmniejszył się z 21,2 do 20,1%, a soku jabłkowego wzrósł z 20,5 do 24,1%. W eksporcie unijnym (wewnętrznym i zewnętrznym) dostawy do Polski owoców i ich przetworów stanowiły odpowiednio 5,1 i 2,6% wobec 4,9 i 2,8%, w 2015 r. Polska sprowadza z krajów UE przede wszystkim owoce południowe i ich przetwory.

Mat. IERGŻ-BIP, Analizy
Zdjęcie: pexels.com

Przeczytaj również:

TSW - targi owocnych spotkań

19 styczeń 2018
W dniach 10 i 11 stycznia 2018 roku w Ptak Warsaw Center odbyła się VIII edycja Targów Warzywnictwa i Sadownictwa. TSW 2018 były rekordowe i w pełni zasłużyły na miano TARGÓW OWOCNYCH SPOTKAŃ. W tegorocznej edycji targów udział wzięło 328 wystawców, a centrum wystawowe odwiedziło 15 503 osób. Wygłoszonych zostało 60 wykładów. Na targach nie zabrakło również Platformy Współpracy Handlowej POLAND FRUITS, która zaprezentowała najnowsze wydanie swojego czasopisma, dedykowanego prezentacji produktów oraz niezbędnego technicznego know-how. »

Czy polskie wina mogą konkurować z zagranicznymi gigantami?

8 styczeń 2018
Rynek alkoholi jest dynamiczny, a zapotrzebowanie na wyroby regionalne, autentyczne i wysokiej jakości to jeden z najsilniejszych trendów rynku spożywczego w Polsce i Europie. Branża spirytusowa w Polsce jest istotnym elementem polskiej gospodarki a polska wódka jest jedyną polską marką globalną obecną na wszystkich rynkach całego świata. Rośnie sprzedaż wina, piwa regionalnego, wódki premium i whisky. Świadomość polskiego konsumenta jest na coraz wyższym poziomie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dobór szczepów i regionów. »

Rekordowa edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa już w styczniu!

5 styczeń 2018
W dniach 10 i 11 stycznia 2018 roku w Ptak Warsaw Expo odbędzie się VIII edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa. TSW to największa branżowa impreza w Europie Środkowo-Wschodniej, dająca możliwość poznania innowacyjnych technologii i najświeższej wiedzy praktycznej z branży ogrodniczej. Na 18 000 metrach kwadratowych ponad 320 wystawców zaprezentuje bogatą ofertę środków produkcji: innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin, artykuły wspierające produkcję ogrodniczą. »
Partnerzy