Innowacje w ofercie transportu lotniczego dla branży spożywczej

5 luty 2018

Polska jest obecnie ósmym największym eksporterem produktów rolno-spożywczych w UE (w 2004 roku zajmowała 11 miejsce). Zgodnie z danymi GUS w całym 2016 roku polski eksport żywności wyniósł 24,2 mld euro i był o 7,1 mld euro wyższy od importu. Udział produktów rolno-spożywczych w strukturze polskiego eksportu od lat utrzymuje się w trendzie wzrostowym, co świadczy o przewagach komparatywnych Polski w produkcji żywności.
O wysokiej konkurencyjności polskiej branży rolno-spożywczej świadczą także jej liczne międzynarodowe sukcesy. Polska w ostatnich latach stała się jednym z największych światowych eksporterów m.in. drobiu, pieczarek, jabłek i borówek amerykańskich. Dynamicznie rozwija się również polski eksport wołowiny oraz produktów mlecznych. Transport lotniczy jest środkiem transportu, na który decydują się eksporterzy produktów świeżych, przetworzonych lub mrożonych ze względu na szybkość dostawy na duże odległości takich jak Japonia, RPA, Korea Południowa, Chiny. Coraz więcej bezpośrednich połączeń z Polski do takich miast jak Tokio, Seul, Pekin, Toronto, Nowy Jork, Los Angeles, Singapur (maj 2018) zwiększa konkurencyjność Polski na tle innych krajów europejskich pod względem szybkości dostaw. W transporcie lotniczym rozróżniamy 2 serwisy temperaturowe: serwis aktywny i serwis pasywny.
Serwis aktywny charakteryzuje się używaniem bardziej wyspecjalizowanych urządzeń takich jak kontenery chłodnicze. Kontenery na całej trasie utrzymują stałą temperaturę w transporcie. Jest to jednak stosunkowo drogi rodzaj transportu i dla niektórych produktów może być nieopłacalny ze względu na wysokie koszty. Rozróżniamy tu różne typy kontenerów takie jak kontenery chłodzące,  chłodząco-grzejące. Kontenery te różnią się rodzajem zastosowanego chłodziwa, źródłem zasilania, zakresem temperatur w jakich mogą być transportowane produkty.
Serwis pasywny  jest alternatywnym rozwiązaniem w tym przypadku jest. Transport ten jest stosunkowo tańszy ale zwiększa ryzyko odchyleń temperaturowych i może mieć zły wpływ na jakość produktów transportowanych. Głównie opiera się na serwisie temperaturowym linii lotniczej oraz magazynowaniu na lotniskach uczestniczących w transporcie z wyłączeniem operacji handlingowych takich jak załadunek lub rozładunek samolotu. Tu najczęściej występują odchylenia temperaturowe zwłaszcza na lotniskach, gdzie występują ekstremalne temperatury. Zabezpieczeniem przed odchyleniami temperaturowymi jest zastosowanie różnego rodzaju opakowań termicznych takich jak koce termiczne, opakowania termiczne z systemem żeli chłodzących, które przez kilka godzin zabezpieczają towar przed odchyleniami temperaturowymi w czasie przebywania towaru poza strefą temperaturową.

2018-02-05-unilogistics1.jpg

Temperaturowy łańcuch w połączeniu z bezpiecznym łańcuchem
Każda przesyłka lotnicza jest poddawana kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem na samolot. Podyktowane jest to wymogami bezpieczeństwa. Proces kontroli bezpieczeństwa jest dość długotrwały i odbywa się poza strefą temperaturową co naraża produkty na uszkodzenia. Firma Uni-Logistics wprowadziła do swojego serwisu ofertę temperaturowego łańcucha w połączeniu z bezpiecznym łańcuchem. Rozwiązaniem dla tego typu procesu jest wdrożenie przez podmiot statusu Znanego Nadawcy. Poprzez wdrożenie procedury Znanego Nadawcy firma utrzymując w zakładzie ściśle określone wymogi bezpieczeństwa jest zwalniana z kontroli bezpieczeństwa dla swoich towarów w transporcie lotniczym. Dzięki temu produkty zaraz po dostawie do lotniska są lokowane w odpowiednich strefach temperaturowych i tam oczekują na załadunek samolotu. Ta procedura powodzeniem została wprowadzona już do kilku przedsiębiorstw wysyłających produkty temperaturowe.

Monitoring temperatury

      W transporcie temperaturowym niezwykle ważne jest monitorowanie temperatury podczas transportu oraz raporty temperaturowe z całej trasy obrazujące temperaturę która występowała podczas całego zamówionego transportu. Firma Uni-Logistics proponuje monitoring w czasie rzeczywistym poprzez zastosowaną technologie NFC. Urządzenia stosowane przez naszą firmę umożliwiają śledzenie temperatury, wilgotności na całej trasie online oraz wskazują aktualną pozycje geograficzną przesyłki poprzez zastosowane urządzenia oraz dostęp do programu w którym monitorowana jest temperatura. Raporty temperaturowe przesyłane są automatycznie  e-mailem po zakończeniu transportu. Urządzenia są wielkości karty kredytowej, mają odpowiednie certyfikaty, są zaakceptowane przez linie lotnicze do transportu. Jest to nowatorskie rozwiązanie ze względu na innowacyjny rodzaj obsługi (do aktywacji rejestratora wystarczy smartfon z aplikacją działającą w systemie android) oraz niskie koszty. Dzięki tym rozwiązaniom firmy wysyłające swoje produkty mają pewność że transport odbywa się zgodnie ze zleceniem.
       Powyższe zaproponowane rozwiązania zapewniają w większym stopniu zachowanie jakości transportowanych produktów. Firma Uni-Logistics specjalizuje się w transporcie towarów temperaturowych, oferuje doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich zabezpieczeń termicznych i odpowiedniego serwisu. Dla każdego transportu jest opracowywana ocena ryzyka tak, aby uniknąć uszkodzenia towaru. Poza transportem lotniczym świadczymy usługi transportu drogowego, morskiego, magazynowania oraz odpraw celnych.

Marcin Kowalczyk, Business Development Manager Air Freight, Uni-logistisc Sp. z o.o. w Gdyni

Przeczytaj również:

Seminarium biznesowe

19 luty 2018
„Inicjatywa Pasa i Szlaku - rola Hongkongu.Możliwości pozyskiwania inwestorów dla projektów infrastrukturalnych w Polsce.” 22 lutego 2018 (czwartek), godz. 11 - 14, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Seminarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za inwestycje i promocję eksportu w swoich firmach i instytucjach. Ma na celu zaproszenie do realizacji inwestycji infrastrukturalnych wspólnie z chińskimi partnerami biznesowymi oraz prezentację Hongkongu jako bramy do Paostwa Środka dla polskich eksporterów. »

Dam pracę w gospodarstwie sadowniczym

10 luty 2018
Poszukujemy kandydata do pracy w gospodarstwie sadowniczym o powierzchni 15 ha (jabłonie) w okolicy Grójca. Zakres Obowiązków: - koordynowanie prac w gospodarstwie według ustalonego harmonogramu, - nadzór, rozliczanie i organizowanie pracy pracownikom najemnym w sezonie, - prowadzenie prac agrotechnicznych w ciągu sezonu wegetacyjnego (cięcie, nawożenie, ochrona, nawadnianie, zbiór, przechowywanie, itp.) »

Port Gdańsk – wrota Europy otwierają się na Azję

6 luty 2018
W ostatnich latach Port Gdańsk istotnie wzmocnił swoje znaczenie na arenie międzynarodowej. Ambicją zarządzającego nim ZMPG jest osiągnięcie do 2020 roku pozycji najważniejszego ośrodka transportowego w regionie m.in. poprzez dynamiczny rozwój przeładunków kontenerowych. Dla Portu Gdańsk kluczowym partnerem w tym obszarze są rynki azjatyckie. Port Gdańsk z roku na rok coraz silniej konkuruje z największymi głębokomorskimi portami Europy Zachodniej. W przyszłości ma szanse stać się największym portem Bałtyku. »
Partnerzy