Produkcja owoców i warzyw

4 wrzesień 2018

Produkcja owoców w Polsce w 2017 r. wyniosła, według danych GUS, ok. 3,2 mln ton, wobec 4,6 mln ton w roku poprzednim. Głęboki spadek zbiorów spowodowany był wiosennymi przymrozkami. Najbardziej (o ponad 60%) obniżyły się zbiory wiśni, czereśni i brzoskwiń. Produkcja jabłek spadła o ok. 32% do 2,4 mln ton. Zbiory warzyw gruntowych pozostały na poziomie ok. 4,6 mln ton, a warzyw spod osłon wzrosły o 5,5% do 1,12 mln ton. Zbiory owoców zmniejszyły się w większości krajów UE, a większa w krajach UE była produkcja warzyw.

W wyniku spadku zbiorów produkcja przetworów owocowych była w Polsce w sezonie 2017/18 o ok. 23% mniejsza niż w sezonie poprzednim i wyniosła 880 tys. ton. Decydujący był spadek produkcji przetworów wytwarzanych z jabłek, wiśni, malin i ze śliwek (zwłaszcza mrożonek i soków zagęszczonych). Nieznacznie większa była tylko produkcja przetworów wytwarzanych z truskawek. Wzrosła produkcja przetworów z owoców południowych – głównie brzoskwiń i moreli. Produkcja przetworów warzywnych zwiększyła się z 1,32 do 1,36 mln ton. Wzrosła produkcja niemal wszystkich grup przetworów, a najbardziej (do rekordowego poziomu 750 tys. ton) zwiększyła się produkcja mrożonych warzyw. Polska umocniła się na pozycji drugiego po Belgii producenta warzyw mrożonych w UE. Łączna produkcja soków, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych zwiększyła się z 1,77 do 1,81 mln ton. Decydujący był wzrost produkcji soków bezpośrednio tłoczonych z owoców – głównie z jabłek. W 2017 r. sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego, choć gorsza niż w roku poprzednim, pozwalała na prawidłową realizację zakupu surowca.

W sezonie 2017/18 wolumen eksportu świeżych produktów ogrodniczych wyniósł 1,45 mln ton, wobec 1,88 mln ton w sezonie poprzednim. Mniejsza była zagraniczna sprzedaż niemal wszystkich owoców i warzyw, w tym jabłek dominujących w sprzedaży tych produktów. Eksport jabłek, sprzedawanych obecnie głównie do Białorusi, zmniejszył się z 1,1 do 0,75 mln ton. Eksport przetworów owocowych i warzywnych obniżył się z 1,72 do ok. 1,59 mln ton. Decydujący był spadek eksportu mrożonych owoców i zagęszczonych soków owocowych. Większy był jedynie wolumen eksportu soków nieskoncentrowanych (głównie jabłkowych), a także wytwarzanych z importowanego surowca, przetworów z orzechów oraz konserw warzywnych.

Średnie  ceny eksportowe niemal wszystkich owoców, warzyw i ich przetworów były wyższe niż w sezonie 2016/17, stąd łączne wpływy z eksportu tych produktów zwiększyły się z 2,59 do 2,60 mld euro, a razem z pieczarkami i ich przetworami pozostały na poziomie 3,04 mld euro. Stanowiło to 10,9% wartości eksportu produktów sektora rolno-spożywczego wobec 11,9% w sezonie 2016/17.

Import owoców południowych, dominujących w przywozie owoców świeżych, wzrósł z 1,48 do 1,51 mln ton. Decydujący był wzrost przywozu bananów. Zwiększył się także, w wyniku mniejszych zbiorów w kraju, import owoców strefy umiarkowanej (z 90 do 150 tys. ton). Najbardziej wzrósł przywóz śliwek, czereśni, gruszek i jabłek. Większy był także wolumen importu niemal wszystkich gatunków świeżych warzyw. Wzrost przywozu cebuli, kapusty, marchwi, buraków i pozostałych warzyw korzeniowych wynikał ze spadku podaży ze zbiorów krajowych warzyw odpowiadających wymogom jakościowym. Mniejsza produkcja krajowa spowodowała zwiększenie przywozu mrożonych owoców i zagęszczonego soku jabłkowego. Z powodu spadku cen importowych wzrósł przywóz przetworów pomidorowych i konserw owocowych. Obniżył się natomiast import mrożonych warzyw, a także zagęszczonych soków produkowanych z owoców południowych (głównie z owoców cytrusowych). Łączny wolumen przywozu przetworów owocowych i warzywnych wzrósł o 2,5% do 722 tys. ton. Wartość przywozu owoców, warzyw i ich przetworów zwiększyła się z 2,84 do ok. 3,0 mld euro. Ujemne saldo handlu zagranicznego tymi produktami pogłębiło się z 243,1 do 409 mln euro, a uwzględniając pieczarki i ich przetwory, dodatnie saldo obrotów spadło ze 190,8 do 17 mln euro.

Ceny skupu niemal wszystkich owoców i warzyw były w sezonie 2017/18 wyższe niż w sezonie poprzednim. Rekordowo wysokie były ceny skupu wiśni, czereśni i śliwek. Niższe były tylko ceny skupu malin, a nie zmieniły się ceny kapusty. Opłacalność produkcji owoców poprawiła się jedynie w gospodarstwach, w których obniżenie zbiorów było mniejsze od średniego w kraju. Ocenia się, że w sezonie 2017/18 przeciętne ceny detaliczne owoców i ich przetworów zwiększyły się w relacji do sezonu poprzedniego o 11,2%, a warzyw i ich przetworów o 2,3% przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 4,5%. Spożycie owoców i ich przetworów zmniejszyło się z 44,5 do 43,1 kg/osobę, a warzyw i ich przetworów z 58,9 do 58,4 kg/osobę.

Udział spożycia w rozdysponowaniu wolumenu krajowej podaży owoców świeżych (eksport, spożycie, dostawy do przetwórstwa) zwiększył się z 26 do 32%, eksportu spadł z 23 do 20%, a dostaw do przetwórstwa z 51 do 48%. Nie zmieniły się proporcje w rozdysponowaniu podaży warzyw: dostawy do przetwórstwa 45%, spożycie warzyw świeżych 44%, a eksport 11%.
W 2018 r. zbiory owoców będą większe od bardzo niskich w roku poprzednim, a najbardziej wzrośnie produkcja wiśni, czereśni i śliwek. Zbiory jabłek zwiększyć się mogą o 47% do 3,6 mln ton. Mniejsza może być produkcja warzyw gruntowych. Ceny skupu większości owoców będą niższe od bardzo wysokich po zbiorach ubiegłorocznych. Obniżyć się też mogą, choć w mniejszym stopniu ceny skupu większości warzyw gruntowych.

W sezonie 2018/19 większa niż w sezonie poprzednim będzie produkcja mrożonych owoców i zagęszczonych soków owocowych. Zwiększy się produkcja mrożonych warzyw, a mniejsza może być produkcja keczupu i sosów pomidorowych. Utrzyma się tendencja wzrostowa produkcji soków, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Wzrośnie wolumen eksportu i spadną ceny większości produktów ogrodniczych i ich przetworów. Dotyczyć to będzie głównie jabłek, wiśni, malin, śliwek i przetworów z tych owoców. Mniejszy będzie przywóz owoców i warzyw strefy umiarkowanej oraz ich przetworów. Spośród produktów strefy ciepłolubnej wzrośnie import bananów, owoców cytrusowych, orzechów i ich przetworów, a spadnie przywóz przetworów pomidorowych oraz brzoskwiń i ich przetworów. Zmniejszyć się może ujemne saldo handlu owocami, warzywami i ich przetworami.
W sezonie 2018/19 spadną ceny detaliczne większości owoców i warzyw. Decydujące będzie obniżenie cen produktów pochodzących z produkcji krajowej.

Mat.: IERGŻ-BIP Analizy

Przeczytaj również:

Wrześniowa promocja sprzedaży stoisk na VI edycję WorldFood Poland

19 wrzesień 2018
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Poland (do niedawna – WorldFood Warsaw), odbędzie się w dniach 7-9 marca 2019 r. tradycyjnie w Warszawskim Centrum EXPO XXI, a firmy, które zgłoszą chęć uczestnictwa w wydarzeniu już teraz, mogą liczyć na spore zniżki. Oferta „early birds” obowiązuje dla zgłoszeń przysłanych do końca września 2018. Poza preferencyjnymi cenami, stali wystawcy mają możliwość wyboru dogodnej lokalizacji swojego stoiska. »

Cydr zbliża i inspiruje

16 wrzesień 2018
Podczas cydrowego Przyjęcia w sadzie 500 nieznajomych spotkało się przy wspólnych stołach z okazji 5. urodzin Lubelskiego Święta Młodego Cydru. Wieczorem ponad 10 tys. osób bawiło się razem na finałowym koncercie trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata. To była rekordowa i najbardziej niezwykła edycja Lubelskiego Święta Młodego Cydru. Z okazji 5. urodzin na Placu przed Centrum Kultury odbył się ogromny jabłkowo-cydrowy piknik. Mieszkańcy Lublina spróbowali kilkunastu różnych cydrów od małych i dużych producentów. »

Rynek warzyw w UE

6 wrzesień 2018
Według nieostatecznych danych Eurostatu zbiory warzyw w UE w 2017 r. były większe niż w roku poprzednim o 0,8% i wyniosły 66 mln ton. Spośród liczących się producentów we Wspólnocie wzrosły zbiory w Holandii, Niemczech, Rumunii, Polsce i we Włoszech, a mniejsze były we Francji, w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Na poziomie ok. 15 mln ton pozostały zbiory w Hiszpanii, największym producencie warzyw w UE. Produkcja pomidorów dominujących w unijnej produkcji warzyw wzrosła o 2,0% do 18,3 mln ton. »
Partnerzy