Rynek warzyw w UE

6 wrzesień 2018
Według nieostatecznych danych Eurostatu zbiory warzyw w UE w 2017 r. były większe niż w roku poprzednim o 0,8% i wyniosły 66 mln ton. Spośród liczących się producentów we Wspólnocie wzrosły zbiory w Holandii, Niemczech, Rumunii, Polsce i we Włoszech, a mniejsze były we Francji, w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Na poziomie ok. 15 mln ton pozostały zbiory w Hiszpanii, największym producencie warzyw w UE.
 Produkcja pomidorów dominujących w unijnej produkcji warzyw wzrosła o 2,0% do 18,3 mln ton. Większe były zbiory zarówno pomidorów konsumpcyjnych (głównie w Hiszpanii i Holandii) jak i przemysłowych. Produkcja pomidorów przemysłowych w UE wzrosła o ok. 2% do 10,5 mln ton. Zwiększyły się zbiory w południowych krajach UE, w tym we Włoszech, największym unijnym producencie pomidorów przemysłowych i ich przetworów (głównie koncentratu pomidorowego). W 2017 r. wzrosły także zbiory pomidorów przemysłowych w większości innych krajów liczących się w produkcji tych warzyw w świecie, tj. w Chinach, Turcji i Iranie. Obniżyła się tylko produkcja w USA.
 Zbiory cebuli w UE wzrosły z 6,6 do 6,8 mln ton, a najbardziej (z 1,2 do 1,5 mln ton) wzrosła produkcja w Holandii. Zbiory marchwi zwiększyły się o 1,1% do 5,6 mln ton, kapusty o 0,8% do 3,8 mln ton, ogórków o 2,6% do 2,3 mln ton, papryki o 4,2% do 2,6 mln ton, a kalafiorów i brokułów o 4,3% do 2,4 mln ton. Zbiory pieczarek wzrosły o 3,4% do 1,4 mln ton. Mniejsza niż w 2016 r. była tylko produkcja cukinii, oberżyny i endywii. Jakość warzyw ze zbiorów 2017 r. była w większości krajów UE gorsza niż z produkcji roku poprzedniego. Spowodowało to relatywnie duże straty w trakcie ich przechowywania i mniejszy wiosną 2018 r. niż wiosną 2017 r, poziom zapasów wielu gatunków warzyw na rynku unijnym. Dotyczyło to głównie warzyw korzeniowych.
 W sezonie 2017/18 większa niż w sezonie poprzednim była produkcja przetworów pomidorowych − zwłaszcza koncentratu pomidorowego. Wzrosła również produkcja warzyw mrożonych, głównie mrożonych kalafiorów i brokułów oraz mrożonej cebuli i papryki. Największy był wzrost produkcji mrożonych warzyw w Belgii, Polsce i Hiszpanii, czołowych producentach mrożonek w UE. Spośród pozostałych przetworów największy był wzrost produkcji marynowanej i konserwowej papryki, konserwowych ogórków oraz przetworów z kapusty, głównie kapusty kwaszonej.
 Zapasy większości przetworów warzywnych w końcu sezonu 2017/18 były większe niż w końcu sezonu poprzedniego. Dotyczyło to głównie przetworów pomidorowych, mrożonych brokułów i kalafiorów oraz przetworów z papryki i kapusty. Mniejsze były zapasy mrożonych warzyw korzeniowych – głównie mrożonej marchwi.
 Do połowy czerwca 2018 r. warunki pogodowe dla uprawy warzyw nie były zbyt korzystne w większości krajów UE. Wegetacji warzyw, głównie w południowych krajach Wspólnoty – w Hiszpanii, ale także w Grecji, Francji i we Włoszech nie sprzyjały chłody, które miały miejsce w lutym oraz nadmiar opadów deszczu w kwietniu. Mimo to zbiory warzyw odmian wczesnych w południowych krajach UE były większe niż w 2017 r. Ostateczna wielkość zbiorów wszystkich gatunków zależała będzie od przebiegu warunków pogodowych w dalszym okresie wegetacji.
 Według wstępnych ocen WPTC (World Processing Tomato Council) z końca maja 2018 r. produkcja pomidorów przemysłowych w południowych krajach UE będzie mniejsza niż w 2017 r. Decydujący będzie spadek zbiorów w Hiszpanii (o 22% do 2,6 mln ton) oraz we Włoszech (o 10% do 4,5 mln ton). Produkcja w Portugalii pozostanie na poziomie ok. 1,4 mln ton, a w Grecji 0,4 mln ton. Zbiory w Chinach zmniejszyć się mogą o ponad 30% do 3,5-3,8 mln ton. Nie zmniejszą się zbiory w USA (10,9 mln ton) i w Turcji (ok. 2 mln ton). Światowe zbiory pomidorów przemysłowych spadną o 3,3% do 36,6 mln ton. Istotnemu wzrostowi cen przetworów pomidorowych przeciwdziałać będą duże zapasy tych produktów na rynku światowym.

Poprawa salda handlu zagranicznego produktami warzywnictwa w UE-28 w 2017 r.
 W 2017 r. eksport warzyw świeżych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 1,9 mln ton, wobec 1,8 mln ton w roku poprzednim. Import pozostał na poziomie 1,8 mln ton, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 0,1 mln ton. W wyniku spadku importu dodatnie saldo handlu zagranicznego przetworami warzywnymi zwiększyło się z 0,8 do 0,9 mln ton.
 Udział dostaw z Polski w unijnym imporcie warzyw świeżych zwiększył się z 3,6 do 4,1%, a przetworów z 5,1 do 5,5%. W przywozie warzyw mrożonych udział dostaw z naszego kraju wzrósł z 11,4 do 12,1%. W imporcie marynat wskaźnik ten zwiększył się z 4,6 do 4,7%, konserw warzywnych z 2,7 do 3,1%, a suszy z 5,2 do 5,7%.
Sprzedaż do Polski stanowiła 3,4% łącznego eksportu warzyw świeżych ze Wspólnoty i 2,2% eksportu przetworów warzywnych, wobec odpowiednio 3,5 i 2,3% w 2016 r. Polska sprowadza z UE głównie pomidory i paprykę oraz przetwory z tych warzyw.

Mat.: IERGŻ-BIP Analizy

Przeczytaj również:

Święto Kwitnącej Truskawki, 17 maja 2019, Tyniec

26 kwiecień 2019
Polski Instytut Truskawki – właściciel największej doświadczalnej plantacji truskawki deserowej w Europie Środkowo – Wschodniej ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję „Święta kwitnącej truskawki”, które odbędzie się na plantacji w Tyńcu, nieopodal najstarszego w Polsce Opactwa Benedyktynów. W programie m.in. • Zwiedzanie plantacji • Prelekcje naukowców • Prelekcje praktyków • Panel dyskusyjny (praktycy – naukowcy) »

Sady Rosji w faktach i liczbach - rejestracja kończy się za tydzień

23 kwiecień 2019
Drugie doroczne forum inwestycyjne i wystawa „Orchards of Russia 2019” (22-23 maja 2019 r. W Moskwie) to wysokiej klasy międzynarodowa platforma do przyciągania inwestycji do rosyjskiego komercyjnego sektora ogrodniczego, omawiania strategii rozwoju przemysłu, dzielenia się najlepszymi praktykami wśród kluczowych graczy rynkowych i zabezpieczanie nowych kontraktów typu win-win. Orchards of Russia 2019 w faktach i liczbach: • Posiedzenie plenarne i dyskusja: krajowa polityka wsparcia, ramy legislacyjne, »

Cała branża w stolicy

3 kwiecień 2019
Ekspozycje targowe ponad 350 wystawców, prezentacje i degustacje, rozmowy B2B, liczne prelekcje i pokazy, panele ekspertów i przedsiębiorców, wielka giełda ofert – WorldFood Poland to tylko i aż trzy dni w stolicy Polski – ojczyzny doskonałej żywności i kraju otwartego na inne kultury. Szósta edycja WorldFood Poland to kolejna okazja na nawiązanie udanych, skutecznych i szerokich kontaktów oraz odbycie spotkań B2B. W rozmowach handlowych edycji 2019 uczestniczyli kupcy z 19 krajów. Nie zabrakło też kupców z sieci działających na terenie Polski. »
Partnerzy