Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej

20 marzec 2019

Jaki wpływ na gospodarkę Estonii miało wprowadzenie euro? Jakie są polityczne konsekwencje wejścia do strefy euro dla Słowacji i Litwy? Czy przystąpienie do Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) wpłynęło na wzrost cen na Łotwie? W najnowszym raporcie Fundacji Schumana „Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, grupa badaczy pod kierownictwem prof. Witolda M. Orłowskiego, przedstawia skutki wprowadzenia euro w czterech wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Obecnie w skład strefy euro wchodzi dziewiętnaście państw Unii Europejskiej, w tym cztery z regionu Europy Środkowo-Wschodniej o zbliżonym poziomie rozwoju i historii transformacji gospodarczej do Polski. Każde z tych państw wstępowało do strefy euro w różnych, ale równie trudnych momentach globalnego kryzysu finansowego oraz późniejszej recesji.  Słowacja przystąpiła zaraz przed wybuchem kryzysu w strefie euro (2009), Estonia – w jego trakcie (2011), Łotwa i Litwa zaś, zaraz po (2014, 2015). Raport „Jak żyć z euro?” poddaje analizie skutki wprowadzenie euro w każdym z tych państw, uwzględniając perspektywę gospodarczą, polityczną i społeczną.

Wpływ wprowadzenia euro na gospodarkę
Generalnie można stwierdzić, że przystąpienie do strefy euro przyczyniło się do wzrostu gospodarczego każdego z badanych państw - w sposób umiarkowanie pozytywny na Łotwie, Litwie i  Słowacji, a w sposób zdecydowanie pozytywny w Estonii. W żadnym z tych państw nie nastąpiło pogorszenie deficytów bieżących bilansu płatniczego oraz wzrost zadłużenia zagranicznego. W każdym zanotowano znaczący spadek bezrobocia. Oceniając wpływ przystąpienia do strefy euro na tempo wzrostu PKB zaś, należy zwrócić uwagę na łączny realny wzrost PKB, który na Słowacji wzrósł o 20%, w krajach bałtyckich zaś, o 28%. Ciekawe wnioski można również wysnuć, porównując tempo rozwoju gospodarczego zbliżonych do siebie krajów – Słowacji, będącej w strefie euro oraz Republiki Czeskiej, nie należącej do unii walutowej. PKB Słowacji po jej wejściu do strefy euro w roku 2009 zwiększyło się do 2017 roku o 29%., w tym samym okresie PKB w Czechach, wzrosło tylko o 16%.
Innym tematem, który rozgrzewał debatę publiczną we wszystkich badanych krajach był wzrost cen. Jak wskazują wyniki Raportu, wprowadzenie euro nie wiązało się ze znacznym wzrostem cen w żadnym z wymienionych państw. Od momentu przyjęcia europejskiej waluty, ceny na Słowacji wzrosły łącznie o 12%, podczas gdy w Polsce w tym samym czasie, przeciętnie o 18%. Warto również wspomnieć o tym, że dzięki wprowadzeniu euro Słowacja, w odróżnieniu do Polski, uniknęła problemu kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Wprowadzenie euro, a polityka
Wszystkie cztery państwa umocniły swoją pozycję na politycznej arenie Unii Europejskiej. Dzięki przyłączeniu się do strefy euro, zarówno Słowacja, Litwa, Łotwa jak i Estonia, uczestniczą w „twardym rdzeniu” procesów integracyjnych Unii, nadając ton dyskusji o kierunku rozwoju polityki finansowej Wspólnoty. Co więcej, cztery badane kraje od momentu wprowadzenia euro, są członkami „ligi hanzeatyckiej”, co daje im możliwość forsowania swoich interesów w Unii.

Społeczne poparcie dla euro
Pozytywne skutki wprowadzenia euro widoczne są w sondażach badających poziom zadowolenia mieszkańców Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Wysoki poziom poparcia dla euro (80% - 85%) prezentują przede wszystkim Słowacy, Łotysze i Estończycy, tym samym lokując się wśród narodów najlepiej oceniających euro.

Źródło: www.schuman.pl

Przeczytaj również:

The largest investment projects in the field of fruit and grape-growing

17 listopad 2019
The 3rd Annual International Forum and Exhibition Orchards of Russia 2020 (19 and 20 May 2020, Moscow) is a professional and established platform for discussing development strategies of commercial fruit-growing industry of Russia, concluding new lucrative contracts, sharing experiences between key market players, and attracting investment in the industry. The Forum annually welcomes over 500 delegates from major commercial orchards, vineyards, berry plantations, and fruit nurseries. »

Three days of “Source, learn, connect”, Fi Europe & Ni starts on 3 December

17 listopad 2019
Fi Europe & Ni will open its doors in Paris for the 33rd time. In addition to the innovations of approximately 1,700 exhibitors, a free to attend lecture programme will offer targeted information on new ingredients, technologies, challenges and trends in the industry. A special discounted price applies for registrations before 25 November. This year's Fi Europe & Ni again promises to unite the world of ingredients across more than 80,000 sqm. »

Business mission, Lisbon, Portugal 3-7 February 2020

15 listopad 2019
We invite you to take part in the business mission organized by the Polish-Portuguese Chamber of Commerce (PPCC) with support of our local Partner, the Portuguese Chamber of Commerce and Industry (CCIP). The business mission will have a strong B2B focus with individual meetings with potential business partners, according to each Polish company’s wishes. »
Partnerzy